Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > Konferencje

Dzięki usłudze możesz: - uruchomić pokój konferencyjny,- umożliwić jednoczesną rozmowę wielu osób dzwoniących pod numer telefonu przypisany do pokoju konferencyjnego,- umożliwić jednoczesne słuchanie rozmowy (audycji) przez wiele osób dzwoniących pod jeden numer telefonu,- ograniczyć usługę poprzez PIN lub autoryzowaną listę numerów...