Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Rozliczenia

Zmianę danych abonenta (dane fakturowe) można wykonać samodzielnie w zakładce Moje konto -> Dane, zmiana podmiotu spowoduje ponowną weryfikację na nowe dane, co oznacza, że zachodzi konieczność wykonania przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego należącego do nowego podmiotu....