Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Techniczne > Problemy techniczne

Problemy, które można napotkać w przypadku VoIP zależą od lokalizacji użytkownika, ilości urządzeń podłączonych do sieci lokalnej, jednoczesnej ilości połączeń, rodzaju połączenia z siecią Internet oraz sposobu korzystania z VoIP. Jeżeli zauważasz drganie, echo, niestabilny dźwięk, zrywanie...