Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- przekierować połączenie na dowolny numer publiczny,- ustawić czas oczekiwania na połączenie,- Ustawić prezentację numeru Przekierowanie1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR.  2. Jak działa akcja przekierowanie:W akcji możesz zdefiniować zewnętrzny numer na jaki zostanie przekierowana rozmowa...