Baza wiedzy SuperVoIP.pl > FAQ > Pierwsze kroki

Przeniesienie numeru inicjuje się samodzielnie wybierając na koncie SIP "dodaj numer"  > "od innego operatora" W formularzu należy wpisać przenoszony numer, wybrać nazwę operatora i tryb przeniesienia. Można wpisać więcej jak jeden numer, w przypadku kilku numerów...