Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług

VoiceBot to zaawansowany asystent głosowy oparty na technologii GPT-4 zdolny do prowadzenia płynnych i naturalnych konwersacji. Wykorzystanie technologii ChatGPT 4.0 w usłudze VoiceBot otwiera nowe możliwości w interakcji cyfrowej, oferując użytkownikom doświadczenie niemal ludzkiej rozmowy. Aby korzystać...