Konfiguracja modułu SIP konektor

 
Aby integracja była możliwa niezbędne jest dokupienie w Bitrix24 modułu Konektor SIP.
Uwaga: W panelu SuperVoIP nie włączaj usługi SIP trunk

1. Z menu Bitrix wybierz TELEFONIA
2. Następnie „PBX w chmurze”
3. Wybierz „Połącz chmurę obsługiwaną przez centralę PBX”


Wpisz niezbędne informacje w formularzu
Nazwa połączenia: SuperVoIP
Serwer: sip.supervoip.pl
Login: numer konta SIP
Hasło: hasło konta SIP
Zaloguj jako użytkownik: numer konta SIP
Proxy serwer: sip.supervoip.pl

 
Następnie trzeba skonfigurować przyjście. 

Sugerujemy aby w konfiguracji Bitrix w zakładce „przekierowanie połączeń” włączyć opcję „Użyj menu głosowego” i zdefiniować komunikat podczas którego będzie można wybrać połączenie z konkretnym użytkownikiem Bitrix.