Dzięki statystykom możesz zobaczyć:
– ile było odebranych i nieodebranych połączeń,
– jaki był średni czas rozmowy i średni czas oczekiwania na połączenie,
– jaki był minimalny i maksymalny czas rozmowy,
– filtrować według kolejek i czasu połączenia.

Aby wyświetlić statystyki połączeń kliknij >Statystyki< w wierszu kolejkowanie połączeń w Usługi globalne. Usługa jest częścią usługi Kolejkowanie połączeń


Dzięki liście połączeń możesz zobaczyć:
– szczegółowy wykaz połączeń do Twoich agentów,
– jaki był czas rozmowy,
– kiedy przyszła rozmowa,
– ile było prób połączeń,
– filtrować według kolejek i czasu połączeń.

  Aby wyświetlić listę połączeń do kolejki kliknij >Lista połączeń< w wierszu kolejkowanie połączeń w Usługi globalne. Usługa jest częścią usługi Kolejkowanie połączeń


Dzięki panelowi kolejek możesz zobaczyć:
– szczegółowy wykaz połączeń do agentów w czasie rzeczywistym,
– aktualny stan agentów,
– czas oczekiwania,
– ilość połączeń,
– próby połączeń,
– stan numerów,
– historię logowań,

Jeśli chcesz monitorować listę połączeń do kolejki w czasie rzeczywistym kliknij >Panel< w wierszu Kolejkowanie połączeń w Usługi globalne. Usługa jest częścią usługi Kolejkowania połączeń

Jeśli chcesz sprawdzić historię logowań agentów kliknij > Historia logowań< w wierszu Kolejkowanie połączeń w Usługi globalne. Usługa jest częścią usługi Kolejkowania połączeń

Historia uwzględnia logowania agentów na stronie www oraz poprzez wybranie tonowo kodu:
*10 – agent nieaktywny
*11 – agent aktywny
Historia uwzględnia również ustawienie przerwy przez agenta poprzez wybranie tonowo kodu:
*12 – przerwa włączona
*13 – przerwa wyłączona

Uwaga:
Historia nie uwzględnia logowania automatycznego do kolejek. Ustawienie logowania automatycznego dołącza konto SIP agenta do kolejki i nie jest informacją czy agent zaczął pracę czy ją skończył. Opcje logowania automatycznego znajdziesz w ustawieniach kolejki > Agenci

Zobacz również:
Definiowanie i ustawienia kolejek