Dzięki usłudze możesz:
– wysyłać faksy bez konieczności posiadania urządzenia fizycznego

Faksy możesz wysyłać na dwa sposoby

1. mail2fax – wysyłając e-mail
Wysyłasz e-mail na fax@supervoip.pl w temacie podając numer telefonu na który ma zostać wysłany faks, oraz załączasz dokument w formacie pdf lub tiff. W treści wiadomości pozostaw puste pole.

2. web2fax – dodając plik w panelu
Z panelu zarządzania w zakładce MOJE KONTO/USŁUGI uploadujesz plik tiff lub pdf i podajesz numer telefonu na jaki ma być wysłany faks.
Możesz również wysłać jeden faks do wielu odbiorców podając maksymalnie 200 różnych numerów.

Po naciśnięciu Wyślij faks system rozpocznie wysyłanie faksu.

Po chwili otrzymasz informacje na Twój adres e-mail o przyjęciu faksu oraz o tym czy wysyłanie się powiodło czy też nie.

Za wysyłanie faksów płacisz jak za połączenie wychodzące według naszego cennika.
Numer docelowy podaj w formacie jak przy połączeniu wychodzącym.

Uwaga: W przypadku wysyłki faksu do sieci międzynarodowych nie gwarantujemy poprawnego działania usługi, w szczególności w przypadku połączeń pod numery niegeograficzne w tym tool free oraz premium.