Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Techniczne > Informacje techniczne

Sygnalizację SIP przyjmujemy na porcie UDP 5060 i 5090, TCP 5061 oraz TLS na porcie 5061 Głos przesyłamy na portach UDP z zakresu od 10000 do 25000 a połączenia SRTP na portach od 25000 do 30000 Serwer sygnalizacji:...