Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Techniczne > Informacje techniczne

Protokoły: UDP, TLS, TCP Sygnalizacja SIP porty: UDP 5060 i 5090, TCP 5061, TLS 5061 Głos RTP zakres portów od 10000 do 20000 Głos SRTP zakres portów od 20001 do 30000 Serwer sygnalizacji: sip.supervoip.pl Serwery RTP używają...