Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz: - zdefiniować scenariusz podczas połączenia przychodzącego, - sprawdzać datę i godzinę przyjścia połączenia, - uruchomić własne zapowiedzi, - włączyć tonowe menu, - przekierować połączenie, - sprawdzać czy połączenie zostało odebrane, - uruchomić kolejkę, - wysłać...