Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja usług > IVR usługa i akcje

Dzięki usłudze możesz:- przejść do innej pozycji w drzewie IVR Idź do1. Akcja dostępna jest w scenariuszu IVR. 2. Jak działa akcja Idź do?Akcja umożliwia przeskok do innej pozycji w drzewie IVR. Dodatkowo można uruchomić komunikat dźwiękowy przed wykonaniem skoku.    ...