Baza wiedzy SuperVoIP.pl > Konfiguracja urządzeń > Bramki VoIP

Aby skonfigurować bramkę należy: 1. Podnieść słuchawkę telefonu podłączonego do urządzenia.Wybrać *** aby wejść do menu głosowego. Potem wybrać „02” - urządzenie poda swój adres IP.2. w przeglądarce www wpisać ten adres IP,3. podać domyślne hasło: "admin",4. podać następujące parametry w zakładce...